Nyheder fra Hadsten

4 °
Overskyet
Alarm112

Se alle nyheder

Seneste annoncer fra Hadsten og omegn

Job tilbydes:
Overtandlæge til tandplejen i Favrskov Kommune (genopslag)
Vil du bidrage til, at børn og unge får gode forudsætninger for sunde tænder hele livet? Er du en dygtig leder med tandlægefaglig baggrund, og har du lyst til at stå i spidsen for den fortsatte udvikling af tandplejen i Favrskov Kommune? Så er du måske vores nye overtandlæge!Vores overtandlæge gennem mange år har valgt at gå på pension 1. juli 2023. Derfor kan vi tilbyde en spændende lederstilling, hvor du får mulighed for at være med til at sætte mål og rammer for tandplejens bidrag til arbejdet med en fortsat høj tandsundhed blandt kommunens borgere.Vi kan tilbydeDu får det daglige ledelsesmæssige drifts- og personaleansvar for en afdeling med 48 dygtige og engagerede medarbejdere, som tæller tandlæger, specialtandlæger, tandplejere, klinikassistenter og administrative medarbejdere. Tandplejen er opdelt i tre teams, Hammel, Hinnerup og Hadsten og en tandreguleringsklinik. Overtandlægen er, ud over at være overtandlæge, også teamleder for det ene team, mens de to andre teams har hver sin teamleder.Tandplejen arbejder med en høj grad af uddelegering, hvilket også giver mulighed for, at overtandlægen kan deltage i patientbehandlingen. Stillingen behøver derfor ikke kun være en administrativ stilling.Du bliver en del af en tværfaglig ledergruppe på fire ledere på sundhedsområdet samt sundhedschefen, som bliver din nærmeste leder.Som overtandlæge har du det overordnede ansvar forpersonaleledelse, herunder sparring og sikring af godt arbejdsmiljødet faglige ansvar for, at tandplejen tilbydes i henhold til Sundhedsstyrelsens retningslinjerat sikre fortsat udvikling og kvalitetssikring af tandplejens tilbud og indsatserøkonomi- og ressourcestyringat understøtte, opretholde og videreudvikle et højt fagligt niveau blandt medarbejderetværfagligt og tværsektorielt samarbejde både internt i kommunen og eksternt.Vi lægger bl.a. vægt på,at du er en rutineret tandlæge, som gerne er bredt tandlægefagligt funderetat du kan fastholde et godt og trygt arbejdsmiljø med høj faglighed og social kapitalat du kan bidrage til udviklingen af tandplejens rolle i det tværfaglige, tidlige og forebyggende arbejde med børn og unges sundhedat du har ledelseserfaring. En ledelsesmæssig uddannelse er en fordel, men ikke et krav.Om arbejdspladsenFavrskov Kommunale Tandpleje tilbyder tandpleje til børn og unge, hvilket omfatter forebyggende og behandlende tandpleje inklusive tandregulering. Den forebyggende behandling omfatter, udover klinikbesøg, også undervisning på skoler, i småbørnsgrupper med mere. Favrskov Kommune har en decentral klinikstruktur med klinikker på ni af kommunens folkeskoler.Ud over tandpleje til børn og unge tilbydes omsorgs-, special- og socialtandpleje.Tandplejen indgår i tværfaglige samarbejder med kommunens øvrige institutioner på både børne-, psykiatri-, handicap- og ældreområdet samt med eksterne institutioner som hospitaler, privatpraktiserende læger og tandlæger med mere.Favrskov Kommune har flotte cariestal. Tandplejen er veldrevet, har dygtige medarbejdere og et godt arbejdsmiljø og er up to date med den teknologiske og digitale udvikling på området.Yderligere oplysningerForventet tiltrædelse per 1. juni 2023.Du kan læse mere om forventningerne til dine kvalifikationer samt organisering og opgaver i Overtandlæge | Favrskov.dkHvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte sundhedschef Birgitte Holm Andersen på telefon 40 64 61 64 eller mail biha@favrskov.dk. Du kan også kontakte overtandlæge Jørgen Kjær på telefon 30 24 31 77 eller mail jkj@favrskov.dkSøg jobbet Send din ansøgning til Favrskov Kommune senest den 11. april 2023 via linket i siden.Favrskov Kommune kan kun modtage ansøgninger sendt elektronisk
Favrskov Kommune
Indrykket 22. marts på JobNet
Job tilbydes:
Områdeleder til tre plejecentre i Favrskov Kommune
Kan du i samarbejde med områdeledergruppen og ældrechefen udvikle ældreområdet på det strategiske niveau? Er du en engageret leder, som sammen med dine kolleger og din ledergruppe brænder for at skabe rammer og retning, så medarbejderne kan yde den optimale pleje og omsorg for ældre? Inviterer du til dialog, samarbejde og inddragelse? Og kan du være handlekraftig og samtidig omhyggelig med blik for detaljer?Så læs videre, for vi tilbyder en spændende stilling som områdeleder til plejecentrene i den østlige del af Favrskov Kommune.Du vil blive leder for tre dygtige plejecenterledere, som sammen med tre assisterende ledere og ca. 200 medarbejdere driver tre plejecentre. Derudover bliver du en del af et team, der består af områdeledergruppen på fem samt ældrechefen, som vil blive din nærmeste leder. Vi vægter samarbejdet højt, vi gør meget ud af at vidensdele, og vi stræber efter at spille hinanden gode.Arbejdsopgaver og ønsker til kvalifikationer og kompetencerDu vil få det overordnede ansvar for at understøtte lederne af plejecentrene i alt fra personaleledelse, økonomi- og ressourcestyring, til at det faglige niveau i opgaveløsningen ligger højt. Sammen arbejder I for, at området er attraktivt og veldrevet – både for beboerne og personalet.En af dine store opgaver er at fortsætte kvalitet og udvikling af ældreområdet jf. områdets udviklingsplan, så beboerne nu og i fremtiden får den mest optimale pleje og livskvalitet. Du skal understøtte dine ledere i at sikre et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø, hvor du skaber medindflydelse og viser tillid, så medarbejderne har de bedste forudsætninger for at levere god pleje og omsorg.I løbet af 2023 forventer vi, at arbejdet med at planlægge et nyt plejecenter i Hadsten begynder. Det nye plejecenter skal efter planen stå færdigt i 2026, og områdelederen får en stor opgave med at deltage i dette arbejde frem til færdiggørelsen.Du vil indgå i et tæt samarbejde med de øvrige områdeledere – et samarbejde baseret på sparring og koordinering, så kvaliteten og udviklingen på ældreområdet sker i samme retning, men med respekt for lokale forskelle og hensyn. Der er særligt fokus på kvalitetssikring og områdets udviklingsplan.Vi lægger vægt på, at du haren sundhedsfaglig baggrund, men det er ikke et kravledelseserfaring og meget gerne også erfaring med ledelse af lederestor interesse for området og et stærkt borgerperspektiverfaring med mål- og værdiarbejdeindsigt i budgetter og er vant til økonomistyringsans for detaljerne og hurtig beslutningsevne, når det er nødvendigtgode kommunikative evner både skriftligt og mundtligtempati, åbenhed, imødekommenhed og tillidsfuldhed.Yderligere oplysningerDu kan læse mere om stillingens opgaver, vores forventninger til dine kvalifikationer, Favrskov Kommunes interne organisering og ansættelsesprocessen i job- og personprofilen https://favrskov.dk/omraadeleder-til-plejecentrene-oestSend en SMS til ældrechef Jeanette Rokbøl på 29 61 74 53, hvis du har lyst til en fortrolig snak om stillingen – så ringer hun dig op.Ansøgningsfristen er 12. april 2023, og vi beder dig om at sende din ansøgning vedlagt CV, dokumentation for uddannelse og øvrige relevante dokumenter via www.favrskov.dk/job.14. april udvælger ansættelsesudvalget kandidater til 1. samtale. Indkaldelse sker telefonisk og på mail samme dag.1. samtale afholdes 17. april 2023. Kandidater, der går videre til 2. samtale, skal gennemføre en personlighedstest mellem 1. og 2. samtale. Der er testtilbagemelding 20. april, og 2. samtale foregår 26. april 2023.Forventet tiltrædelse: 1. juni 2023.Favrskov Kommune kan kun modtage ansøgninger sendt elektronisk
Favrskov Kommune
Indrykket 24. marts på JobNet
Job tilbydes:
Voksenhandicap, Favrskov Kommune søger to socialpædagoer/sundhedsfaglige medarbejdere
Voksenhandicap i Favrskov Kommune søger to socialpædagoger/sundhedsfaglige medarbejdere til et enkeltmandsprojekt.”Brænder du for at gøre en forskel for nogle af de mest sårbare mennesker i samfundet. Er du nysgerrig, når du møder mennesker, der mestrer livet på en anden måde end de fleste. Og har du lak nok i håret til til tider at kunne stå i en heftig storm af ord, frustration og afmagt, så læs videre”.Om jobbetEnkeltmandsprojektet vedrører en person med hjerneskade samt dom til anbringelse. Afdelingen er et ældre enkeltstående hus i en lille landsby uden for Hammel i naturskønne omgivelser, som er etableret efter § 108 i serviceloven.Enkeltmandsprojektet er med døgndækning, og der arbejdes med lange vagter samt døgnvagter/rådighedsvagter alle ugens dage. Du skal trives med alenearbejde nogle timer af døgnet.Vi samarbejder med borgeren ud fra en handleplan om en tilværelse med læring og livsmestring med fokus på tryghed og forudsigelighed. I samspil med borgeren arbejder vi kreativt og innovativt med handleplansmålene. Borgeren er inddraget i de praktiske gøremål i dagligdagen, således borgeren opnår indflydelse i eget liv.Den pædagogiske støtte tilpasses borgeren.Borgeren er tilknyttet beskæftigelse eksternt. Her arbejder vi med at understøtte samt udvikle færdigheder ud fra borgerens motivation.Din profilVi søger kollegaer, der:har kendskab/erfaring med målgruppener fagligt velfunderede og trives med at arbejde i borgerforløb med forskellige samarbejdspartnerekan støtte borgeren i dennes hverdag – det kan være alt fra sundhedsfaglige opgaver, relevante aktiviteter og pårørendekontakter gode til at koordinere, strukturere og prioritere tid og opgaverkan holde overblik i pressede situationerhar erfaring med skriftlig dokumentationhar kørekorter tydelig og nærværende i mødet med borgeren og ser mennesket bag de udfordringer, som borgeren kan havekan trives med vekslende arbejdstider, vi arbejder hver 2. weekendhar humor, er omstillingsparat og har let til smil.Derfor skal du vælge osVi kan tilbyde:en arbejdsplads i hjemlige rammer med plads til hyggeen personalegruppe, der vægter en god omgangstone og passer på hinandenmedansvar og selvbestemmelseet godt arbejdsmiljøen organisation i udviklingsupervisionet kollegialt team med forskellighed.Løn- og ansættelsesvilkårLøn- og ansættelsesvilkår vil være i henhold til gældende overenskomst. Endelig lønfastsættelse sker efter forhandling med den forhandlingsberettigede faglige organisation på baggrund af kvalifikationer.Ugentligt timetal: Henholdvis 35 timer og 30 timer – med opstart 1. juni 2023 eller snarest.Stillingen er til enhver tid betinget af en tilfredsstillende offentlig straffeattest.Ansøgningsfrist er 16. april 2023, og samtaler forventes at holdes 24. april 2023.Hvis du vil vide mereYderligere oplysninger om stillingerne kan fås ved henvendelse til afdelingsleder Torben Henriksen på telefon 24 62 04 72 – mandag og onsdag kl. 09.00-12.00Favrskov Kommune kan kun modtage ansøgninger sendt elektronisk
Favrskov Kommune
Indrykket 27. marts på JobNet
Indryk gratis dine annoncer på Bilhandel.dk, Retro-app.dk, Ridr.dk og Handyhand.dk

Alt om Hadsten

I Østjylland finder du Hadsten, med sine 8254 indbyggere er Hadsten den største by i Favrskov Kommune og hører under Region Midtjylland. 

Smeltevandsdal som Lilleåen gennemløber, er netop der, hvor Hadsten ligger. Hadsten kan findes under ét postnummer 8370. 
Hadsten opstod ved anlægget af Den Østjyske Længdebane, som blev indviet i 1862 og beboerne i Hadsten betragter denne dato som byens grundlæggelse. 
Geografisk er Hadsten lokaliseret midt imellem Randers i Nord og Aarhus syd.


Et hav af arbejds– og uddannelsesmuligheder i Hadsten


I Hadsten er er mange uddannelsesmuligheder, nogle af de muligheder du har i Hadsten er, Den Jydske Håndværkerskole, Favrskov Gymnasium og Hadsten Højskole. 

Hadsten er en by, hvor der sker mange ting, og derfor kan det hurtigt blive svært at følge med byens udvikling. Hvis du ønsker at holde dig opdateret på, hvad der sker i og omkring Hadsten, kan du her på siden derfor følge med i de lokale nyheder. 

Uanset hvad du ønsker at vide om Hadsten, så er der her på siden rig mulighed for at læse lokale historier, blive opdateret på de nyeste tilbud eller finde ny bolig.

Hvad er der at opleve i Hadsten?

Der er en række af seværdigheder at besøge, hvis du kommer til Hadsten
Den mest kendte attraktion i Hadsten er Modelbane Europa. Modelbane Europa er en dansk modeljernbaneudstilling i Hadsten, udstillingen har årligt 6000 besøgende og har et af Nordeuropas største anlæg.

Modelbane Europa åbnede i 1996 og har siden da oplevet en stor popularitet blandt dets besøgende. 
En anden meget attraktion i Hadsten er Clausholm Slottet. Clausholm Slottet tilbyder rundvisning på slottet. Derudover tilbyder slottet i Hadsten også specielle rundvisninger for grupper på mindst 20 personer.
Det gamle slot i Hadsten fortæller om de mange spændende historier fra et over 300 år gammelt liv. 
Af andre seværdigheder i Hadsten kan de mange museer og kirker nævnes som er i byen. Du kan blandt andet besøge, Nielstrup Museum, Ødum Kirke og Over Hadsten Kirke. 
Har du derimod et ønske om at læse på universitetet, så ligger Aarhus kun 25 minutters kørsel væk fra Hadsten.

På Aarhus Universitet har du mulighed for at tage en række af videregående uddannelser. 
Det samme gør sig gældende, når det kommer til arbejdsmuligheder i Hadsten. Byen har et stort udvalg af specialbutikker og supermarkeder.

Og idet Hadsten er placeret så tæt på Aarhus, er det muligt at finde et hav af jobmuligheder. 

Følg med i de lokale nyheder 


Hadsten er en by, hvor der sker mange ting, og derfor kan det hurtigt blive svært at følge med byens udvikling.

Hvis du ønsker at holde dig opdateret på, hvad der sker i og omkring Hadsten, kan du her på siden derfor følge med i de lokale nyheder. 

Uanset hvad du ønsker at vide om Hadsten, så er der her på siden rig mulighed for at læse lokale historier, blive opdateret på de nyeste tilbud eller finde ny bolig.