Flere børnepasningsmuligheder i Hadsten

Profilbillede

De mange nye, der har valgt at flytte til Hadsten herunder til Ginneruplund-området, hvilket har medført et stigende behov for børnepasning. Her og nu drejer det sig om aldersgruppen 0-2 år og fra næste år også de 3-6-årige.

Det øgede behov har resulteret i, at der er lavet en ny samlet plan for børnepasning i Hadsten. Både så de øgede behov kan imødeses, men også for at undgå dyre hovsa-løsninger, der hverken tilgodeser behovet eller børnene.

Rent praktisk betyder det, at Idrætsbørnehuset Bavnehøj i Hadsten er ved at få etableret en stue for 15 vuggestuebørn i alderen 0-2 år. Det har samtidig også været muligt at ansætte to dagplejere.

Børnehuset Vesterskovvej har omlagt 20 børnehavepladser til 12 vuggestuepladser, da det er her der lige nu er størst behov.

Den tidligere institution på Ellemosevej 26a vil blive ombygget til en daginstitution, og der vil være plads til 12 vuggestuebørn og 20 børnehavebørn. Institutionen skal først igennem en ombygning til 2,7 mio. kr. Børnehaven på Ellemosevej 26a vil blive en skovbørnehave. De skal blandt andet bruge skoven ved spejderhytten på Ellemosevej og tage på ture i området. 

Der arbejdes derudover på, at få opført endnu en daginstitution i Ginneruplund. Planen er, at den skal være en del af budgetforslaget 2022-2025.

Kilde: Redaktionen