Flere institutionspladser i Hadsten

Foto: Redaktionen.
Profilbillede

Favrskov Kommunes Børn og Kultur har besluttet at oprette 25 børnehavepladser og 15 vuggestuepladser på Ellemosevej 26a fra 1. december 2021. Den nye afdeling vil få navnet Skovmose og vil blive en del af Børnehuset Ellemose, som i forvejen huser afdelingerne Højmose og Kærmose.

Den nye afdeling, Skovmose, vil være et tilbud der er skov- og naturinspireret og hvor børnehavebørnene de fleste af ugens dage vil være udenfor.

Der vil være udflugter til naturen i og omkring Skovmose.

Også for vuggestuebørnene vil pædagogikken bære præg af at personalet er glade for naturen og der vil være små ture til den nærliggende natur.

Ønsker du mere information eller en plads i den naturinspirerede vuggestue i Skovmose, kan du kontakte den daglige leder af Børnehuset Ellemose Camilla Bøje Madsen på tlf. 2163 6036.

Kommunens Børne og Kulturafdeling gør opmærksom på at en opskrivning til en børnehaveplads i Skovmose sker via en særskilt venteliste.

Der vil blive taget hensyn til en hensigtsmæssig alders- og kønsfordeling ved fordeling af børnehavepladserne.

Det vil sige, at opstarten af børnehaven, ikke udelukkende anvises efter søskende fordele og anciennitet på ventelisten.

Er du interesseret i at få dit barn optaget på ventelisten, skal du skrive dit barn op via Digital Pladsanvisning senest 1. november 2021.

Har du spørgsmål, kan du henvende dig til Pladsanvisningen, 89 64 31 50 eller pladsanvisningen@favrskov.dk 

Anvisningen af pladser vil ske i samarbejde med institutionens leder.

Familierne, som får plads i afdeling Skovmose, vil i slutningen af uge 44 modtage bekræftelse på en plads i digital postkasse.

Kilde: Redaktionen