Kollerup Enge indviet med manér

Profilbillede

Selvom onsdag eftermiddag bød på pløre og støvregn var der stor opbakning, da synergiprojektet Kollerup Enge ved Hadsten blev indviet.

Der blev holdt flere taler, blandt andet fra borgmester Nils Borring, formand for Teknik- og Miljøudvalget Anders G. Christensen og godsejer Niels Christian Selchau-Mark. Der var fokus på det fælles gode samarbejde og de tre klippede i fællesskab den røde snor og erklærede officielt Kollerup Enge åben. Selve indvielsens fandt sted lidt øst for Hadsten Kulturhus Sløjfen, ved den såkaldte Vårflueplads, som danner passage til Kollerup Enge.

De fremmødte børn gik sammen med kommunens naturvejledere på jagt efter smådyr i Lilleåen og rundt omkring på pladsen fortalte Favrskov Kommune og Forsynings medarbejdere om blandt andet klimasikring, kloaksanering, biodiversitet og om kommunens mål om at blive CO2-neutral i 2050.

Et næsten færdigt synergiprojekt

Kollerup Enge er dels et vådområdeprojekt, der fjerner uhensigtsmæssige næringsstoffer fra vandmiljøet, dels et klimaprojekt, der tilbageholder vand ved store regnmængder, og så er det et rekreativt projekt, da der er skabt et nyt offentligt stisystem i engene.

Selvom projektet netop er indviet, så er det endnu ikke helt færdigt. Da vejrforholdene har drillet lidt, mangler digerne, som gangstierne løber ovenpå, at blive afsluttet helt.

Digerne kan være bløde og glatte, og det kan ske, at digerne må lukkes ned i et par uger, for at de kan gøres helt færdige. Indtil videre er stierne dog åbne, hvis man skulle få lyst til en gåtur i det nye vådområde.

Kilde: Favrskov Kommune: "Kollerup Enge indviet med manér"