Nye regler for husholdnings- og erhvervsaffald

Foto: Redaktionen.
Profilbillede

D. 26. oktober 2021 har Favrskov Byråd godkendt et tillæg til affaldsplanen 2020-2025 og regulativer for husholdnings- og erhvervsaffaldet som trådte i kræft d. 4. november 2021.

Tillæg til affaldsplan og regulativer for husholdningsaffald og erhvervsaffald har været i offentlig høring i 8 uger fra 28. juni til og med 22. august 2021.

Favrskov Kommunes regulativ for husholdningsaffald kan ses her og regulativ for erhvervsaffald kan ses via linket her.

Hvad er det nye?

De nye regulativer og tillæg til affaldsplanen er udarbejdet så de lever op til de nye krav om sortering og indsamling af de 10 affaldsfaktioner som Folketinget har vedtaget ifølge klimaplanen  for grøn affaldssektor og cirkulær økonomi indgået d. 16. juni 2020.

Det drejer sig om affaldsfraktionerne madaffald, papiraffald, papaffald, metalaffald, glasaffald, plastaffald, tekstilaffald, drikke- og fødevarekartoner, restaffald samt ikke mindst farligt affald.

Ved siden af de nye sorteringsordninger er et forbud mod afbrænding af haveaffald implementeret i begge regulativer. Forbuddet mod afbrænding af haveaffald stammer fra EU's affaldsrammedirektiv.

For private borgere er det dog tilladt at afbrænde haveaffald på bålet Sankthansaften. For erhverv er der en undtagelse for afbrænding, som vedrører naturplejeaktiviteter.

Kilde: Redaktionen