Strategimøde om Nørreådalens fremtid

Profilbillede

Ved et offentligt møde d. 29. september 2021 bliver en regional landsskabsstrategi for Nørreådalens fremtid fremlagt. Mødet sker kl. 18:30 i Løvskal Hus, Løvskal Landevej 18, Bjerringbro. Ved mødet vil strategien blive præsenteret og det vil blive muligt at diskuterer detaljerne i mindre temagrupper.

Det er kommunerne Randers, Viborg og Favrskov der sammen med en strategigruppe har arbejdet for en fælles strategi omkring Nørreådalen, der løber fra Viborg til Randers. 

De mange klimaforandringer har medført mange udfordringer for Nørreådalen, som er en våd ådal. Klimaforandringerne har blandt andet betydet øgede vandmængder, der nu skal ledes væk og ud til fjordene. Samtidig giver det en øget vandstand i området.

Der er også fokus på muligheden for at tilbageholde nærringsstoffer, samt tænke turisme og rekreative muligheder ind i strategien.

Nørreådalens fremtid

Den nye strategi har fokus på landskabet og på emner som landbrug, natur, kulturhistorie, friluftsliv og vandet betydning. I strategien vil du kunne finde en vision for Nørreådalens fremtid, målsætninger og projektforslag.

Strategiplanen for Nørreådalen forventes at blive præcenteret for de tre kommuners byråd i første halvdel af 2022.

Du kan finde mere information om landskabsstrategien og Nørreådalen, samt en invitation til mødet her.

Kilde: Favrskov Kommune: "Møde om strategi for Nørreådalens fremtid"