Vil du være en del af kommunens Handicapråd?

Profilbillede
Michael Juul Sørensen

Til kommunalvalget d. 16. november 2021 skal der ved siden af kommunalrådet også vælges nye medlemmer til Favrskov Kommunes Handicapråd. Man vælges for en fireårig periode.

Rådet består ved siden af politiske repræsentanter af fire medlemmer der er indstillet af Danske Handicaporganisationer (DH) og ét medlem fra en gråzoneforening (forening uden for DH-regi). Derudover skal der også indstilles suppleanter for medlemmerne.

Hvad beskæftiger Handicaprådet sig med?

Handicaprådet varetager de handicappolitiske interesser i kommunen og de høres i initiativer og forhold, der har betydning for borgere med handicap. Der holdes omkring seks møder årligt.

Det kan være temaer som borgerinddragelse på handicapområdet og inkluderende fællesskaber i dagtilbud og skoler. Derudover uddeler Handicaprådets Handicappris til en gruppe eller en person, der har gjort en ekstraordinær indsats for kommunens borgere enten med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse.

Hvem kan vælges?

For at kunne blive udpeget af DH skal du bo i Favrskov Kommune og være medlem i en af de tilsluttede medlemsorganisationer. Har du lyst til at stille op til valget skal du kontakte den handicapforening, du er medlem af. Det er din forening der skal indstille dig til DH. Der er frist indtil 1. november 2021 for at indstille kandidater. Senere i oktober annonceres der om indstillingen af gråzonemedlemmet.

Vil du gerne vide mere om Handicaprådets arbejde, kan du kontakte et af Handicaprådets nuværende medlemmer.

Kilde: Favrskov Kommune: "Vil du være med i kommunens Handicapråd?"