Fritidsvejleder skal hjælpe sårbare børn og unge ind i foreningslivet

Profilbillede

Med et tilskud på 348.000 kr. fra Socialstyrelsen kan Favrskov Kommune i et toårigt forsøgsprojekt nu ansætte en fritidsvejleder til at bakke op om fritidspasordningen.

I 2021 blev kommunens fritidspasordning evalueret og omlagt, så flere sårbare børn og unge kan blive en del af et aktivt fritids- og foreningsliv. Fritidspasset betyder, at familierne kan få økonomisk hjælp til eksempelvis kontingent, udstyr og stævner. Evalueringen viste også, at nogle af børnene har brug for en følgeordning, så de holder fast i aktiviteten, og selve ordningen skal også have opmærksomhed, så den bliver brugt. Alt det skal fritidsvejlederen hjælpe til med.  

Det glæder Morten Bang, formand for Kultur- og Fritidsudvalget i Favrskov Kommune, at der nu er midler til at støtte yderligere op om den eksisterende fritidspasordning.  

- Det er utrolig vigtigt, at alle børn i kommunen får mulighed for at komme ind i foreningslivet. I foreningerne er der netop et fællesskab, og det handler både om sundhed, bevægelse, sociale relationer og masser af gode oplevelser. Den mulighed fortjener alle børn at få. Med vejlederfunktionen har vi i Favrskov Kommune nu endnu bedre forudsætninger for, at flere børn kan deltage og holde fast i deres aktivitet, siger Morten Bang.  

Tilskuddet fra Socialstyrelsen gør det muligt at ansætte en fritidsvejleder ti timer om ugen de næste to år, og vejlederen kan bidrage til både rekruttering og den efterfølgende inkludering og fastholdelse af børnene i foreningslivet. 

Socialstyrelsen fik 27 ansøgninger om tilskud fra puljen, og i alt 14 projekter har fået tilsagn om tilskud, deriblandt ansøgningen fra Favrskov Kommune. Forsøget med en fritidsvejleder starter op 1. februar 2022.  

Kilde: Favrskov Kommune
Denne artikel er udarbejdet af 3. part. Indholdet er hverken sponsoreret eller betalt. De holdninger, der måtte fremgå, repræsenterer ikke redaktionen.