Hjemmeplejen i Favrskov Kommune får 9,1 mio. til kvalitetsudvikling

Profilbillede

Socialstyrelsen har givet Favrskov Kommune 9,2 mio. af deres puljemidler. Pengene skal bruges til at etablere faste teams både i hjemmeplejen og i hjemmesygepleje. Det skal være teams der blandt andet har fokus på en større kontinuitet i den enkelte borgers pleje samt øget fokus på rehabilitering, forebyggelse af ensomhed og sidst men ikke mindst medarbejderstrivsel.

Der skal med pengene ansættes en koordinator, der skal være med at understørre og øge de enkelte teams kompetencer. Koordinatoren skal være med til at hjælpe de enkelte teams med at planlægge og sikre en kontinuitet som på sigt skal gøre de, selvhjulpne.

Der skal blandt andet arbejdes med rehabilitering og forebyggelse med ensomhed. Medarbejderne skal oplæres i at inddrage borgeren i hjemmets opgaver, så de bevarer eller får opbygget sit funktionsniveau. Medarbejderne skal også blive bedre til at kunne hjælpe kommunens borgere i at aktivere eller få opbygget et socialt netværk. Det skal være med til at forebygge ensomhed blandt kommunens borgere.

Der vil blive en styre- og arbejdsgruppe tilknyttet til projektet og de skal rapportere til Social- og Sundhedsstyrelsen. Derudover vil der blive sammensat en bruger- og pårørendepanel, der i projektperioden mødes en fire – fem gange for at drøfte projektet, erfaringer og konkrete problemer.

Kilde: Redaktionen