Tid til valg til bestyrelsen til Favrskov Ungdomsskole

Profilbillede

Det er tid til at vælge nye repræsentanter til bestyrelsen for Favrskov Ungdomsskole, da den firårige valgperiode følger byrådsperioden.

I praksis betyder det, at der skal udpeges:

  • to repræsentanter og deres stedfortrædere fra de stedlige organisationer med særlig interesse for børne- og ungdomsarbejdet, herunder arbejdsmarkedets partere.
  • tre forældrerepræsentanter og deres stedfortrædere blandt forældre til de børn og unge, der benytter sig af Ungdomsskolens eller Fritidscentrenes aktiviteter.

Som udgangspunkt holdes der normalt seks møder om året i ungdomsskolens bestyrelse og Børn og Kultur beder forældre og organisationer med interesse for området om at sende navn og adresse på mulige kandidater til Favrskov Kommunes Ungdomsskole, Skovvej 12 B, 8382 Hinnerup eller på mail til paa@favrskov.dk senest fredag 31. januar 2022.

Favrskov Byråd plejer at udpege repræsentanterne for organisationerne på byrådsmødet, som afholdes i februar 2022. Ungdomsskolen har ansvaret for at kontakte de interesserede forældre.

Det er muligt at få yderligere oplysninger om bestyrelsens arbejde hos Favrskov Ungdomsskole på 89 64 58 60.

Kilde: Redaktionen